Пред нас стои важната задача да се събере една качествена и съпоставима информация за броя, демографската структура, социално-икономическите характеристики на населението от една страна и от друга – за сградния фонд и жилищните условия, в които живее нашето население. Тази информация се събира през 10 години, затова призоваваме хората да съдействат и да представят точна и надеждна информация, която да може да се използва за статистически цели и за изготвяне на различни стратегии и политики на европейско, национално и регионално ниво. Това заяви на пресконференция областният управител на Кюстендил инж. Александър Пандурски.

В пресконференцията се включиха още неговият заместник Йордан Гогев и Даниела Димитрова – началник на отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“, която даде подробна информация относно цялостната дейността по преброяване на населението и жилищния фонд.

По данни на НСИ към 8 септември около 1% от населението на България вече е преброено електронно и е получило своя електронен код. За област Кюстендил 0,5% от населението са преброили до този момент себе си и домакинствата си.

„Всяко лице, за да бъде преброено в системата, трябва да направи регистрация със своя номер на документ за самоличност, дата на издаването му, ЕГН и три имена. Направена е връзка и има директна проверка на тези номера в системата на МВР. Един член от домакинство може да преброи всички и да направи една-единствена регистрация“, обясни Димитрова. Полученият електронен код се предоставя на преброителите, когато посетят домакинствата между 18 септември и 3 октомври, а ако от домакинството нямат такава възможност, могат да го продиктуват на колцентровете на Националния статистически институт. „За всякакви проблеми или съмнения, че има посещение от фалшив преброител, може да се звъни на кратък номер *202021 или номер 029078430“, каза Даниела Димитрова.

„Призоваваме гражданите на Кюстендилска област да се възползват до 18 септември от електронната карта. Въпреки трудностите, които има с електронната система в момента, всеки гражданин, който има възможност или пък може да помогне на свой съсед, приятел, роднина, да го направи чрез електронната карта“, призова Димитрова.

По време на пресконференцията стана ясно, че в област Кюстендил са наети вече 461 преброителя и 102-ма контрольора. Всеки от преброителите трябва да се легитимира със служебна карта, издадена от ведомството – на нея има служебен код, трите имена и снимка на съответното лице.

Даниела Димитрова уточни, че в електронната карта няма раздел за сграда, затова е наложително посещението на преброител от 18 септември до 3 октомври. Обходът по домакинствата ще бъде във времето от 08:00 ч. до 20:00 ч. всеки ден.

Обект на преброяването са всички български и чужди граждани, които пребивават на територията на страната и които не са отсъствали от нея повече от 1 година. Всички лица трябва да се преброят в жилищата и сградите, където живеят обичайно, а не дали са собственици, наематели или ползватели, т.е. тяхната адресна регистрация в момента за преброяването не е от значение. За сградите и жилищата, в които никой не живее, преброителите ще попълнят карта и така ще бъде попълнена цялостната информация за жилищния фонд в страната.

„Преброяването на населението е задължителен акт. Като регулаторен механизъм, ако някой не се преброи, Законът за преброяването предвижда санкция от 160 лв.“, обясни експертът от „Статистически изследвания – Кюстендил“.