Авторът представя 30 свои творби, които могат да бъдат видени до 10.09.2021 г. Инициативата е съвместна с община Кюстендил и с подкрепата на НЧ "Асклепион 1998". Фотографиите може да бъдат откупувани на символични цени, като приходите ще бъдат използвани изцяло за лечението на Анна - Даная Стойкова.

Колеги, приятели, почитатели на творчеството му, бяха сред първите гости на изложбата на съдия Калин Василев. Гост на откриването й беше и членът на Съдийската колегия на ВСС Олга Керелска. Повече от половината макро фотографии, с пеперуди, морски кончета, бръмбари, пчели и други насекоми, и животни, вече са откупени, а парите поставени в дарителската кутия за лечението на Анна- Даная Стойкова.

„Гарантирам, че нито едно насекомо не е убито за заснемането на тази изложба, което е много голяма рядкост в макро фотографията. Масовата практика е насекомите да бъдат убивани, препарирани, замразявани, като след това фотографът, спокойно и в домашна среда, при подготвени макети, да ги заснема, за да му се получат хубавите снимки. Аз съм бил на терен, отделил съм време, така че животното да ме допусне по - близо до него, в естествената му среда. Снимките не са обработвани, не са подсилвани, напълно автентични са. Нямам претенции за висока художествена стойност. Провокиран съм за изложбата от приятели, защото усещането да се види заснетото на хартия е по - различно от това в дигитална среда”, каза пред публиката си Калин Василев. Той благодари на Община Кюстендил и НЧ „Асклепион 1998” за подкрепата.

Председателят на читалището, Виолета Атанасова поздрави авторът на изложбата с думите:

„Калин намира време и най- вече душа да търси хармонията в едни други сфери, други светове, които ние често не забелязваме, а той по - един изумителен начин ни показва едни съвършени системи, по- хармонични от нашата. Природата има своя живот, своя свят, който е много по - силен и много по - хармонично подреден от нашия. Благодаря на Калин, че успя да ни привлече вниманието върху тези невидими, толкова красиви същества и светове. Ето, в природата няма маски, с каквито сме ние сега, такива предпазни мерки, и това е само още един знак, че хората не сме най- съвършената част от природата”.

Друга серия от макро фотографии на съдия Калин Василев ще бъдат изложени през есента във фоайетата на Окръжен съд - Кюстендил и Районен съд – Кюстендил.

Предстои и премиерата на новата книга на съдия Калин Василев- „Персони”.