Комисията по заетост към ОСР – Кюстендил одобри единодушно проекта на Регионалната програма за заетост на област Кюстендил за 2021 г. Това стана по време на дистанционно заседание на постоянната Комисия по заетост. В заседанието, осъществило се чрез платформата ZOOM, се включиха 24-ма от членовете на Комисията. При установен кворум, областният управител и председател на Комисията по заетост Виктор Янев откри заседанието и предложи дневен ред.

По време на онлайн срещата Юлиан Карпузов от Дирекция „Бюро по труда“ представи резултатите от направените подбор, оценка и класиране на подадените проектни предложения на областната и общинските администрации, кандидатстващи за включването им в Регионална програма за заетост на област Кюстендил - 2021 г. Юлиан Карпузов запозна присъстващите с работата на Комисията, разгледала подадените проектни предложения от Областна администрация – Кюстендил и деветте общини на територията на областта. В резултат на извършена оценка и на базата на получените точки по „Методика за подбор и оценка на подадени проектни предложения от работодатели за включване в Регионална програма за заетост за област Кюстендил“, приета с процедура по вземане на неприсъствено решение в периода 24.03.2021 г. - 26.03.2021 г., работната комисия е направила следното класиране: Община Кюстендил – 22 работни места, Община Дупница – 16 работни места, Община Кочериново – 5 работни места, Община Рила – 5 работни места, Община Сапарева баня – 5 работни места, Община Бобов дол – 4 работни места, Община Бобошево – 4 работни места, Община Невестино – 3 работни места и Община Трекляно – 3 работни места, а за ОА – Кюстендил са 6 работни места. Броят работни места е определен за пълен работен ден.

Юлиан Карпузов представи изготвената обобщена Регионална програма за заетост за област Кюстендил - 2021 г., в която са включени проектните предложения на ОА – Кюстендил и деветте общини. Обобщената Регионална програма за заетост на област Кюстендил – 2021 г. по предложение на работната комисия е в размер на 340 164,67 лв. за 70 работни места на 8-часов работен ден и 6 работни места на 4-часов работен ден. Програмата ще бъде изпратена за одобрение към Министерство на труда и социалната политика, където следва тя да бъде утвърдена окончателно.

Относно актуалните мерки за насърчаване на заетостта, Станислава Поповска - директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ – гр. Благоевград даде информация, че за 2021 година вече има одобрен Национален план за действие по заетостта. На 25 март 2021 г. е стартирала процедура, насочена към работодателите по т.нар. „насърчителни мерки“ съгласно ЗНЗ, която е вече на етап сключване на договори. Очаква се началото и на други насърчителни мерки, насочени към разкриване на работни места за младежи до 29-годишна възраст, за продължително регистрирани безработни лица, за лица над 50-годишна възраст, както и за майки на деца до 5-годишна възраст. Все още се работи по ОП “РЧР“ по Проект „Нова възможност за младежка заетост“, който е насочен към осигуряване на възможност за стажуване или обучени за конкретна длъжност. Активна е и Програма „Заетост за теб“, осигуряваща заетост на регистрирани към „Бюро по труда“ безработни лица за 6 месеца. Мерките, свързани с преодоляване на кризата с COVID-19, са удължени до края на юни месец.