Районен съд – Дупница е приключил през първите 3 месеца на 2021 година 23 наказателни дела, а РС – Кюстендил – 17 дела от общ характер, с предмет: управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества. Статистиката показва, че от подсъдимите 38 са мъже, а 2 са жени.

Ефективни наказания „лишаване от свобода“ от 3 до 9 месеца са получили 5- ма водачи на МПС, за повторно управление на МПС след употреба на алкохол. Към тях са присъединени и наказания „Глоба“, в размер от 200- 500 лв.

Останалите 35 водачи на МПС са получили условни наказания „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца до 2 години, изпълнението на които е отложено за изпитателен срок от по 3 години. На някои от водачите, съдът е наложил и наказание „глоба“, в размер от 200- 1000 лв.

От тези 40 водачи на МПС, 31- ма са управлявали след употреба на алкохол, с концентрация над 1, 2 на хиляда- престъпление по чл. 343б, ал.1 от НК, а останалите 9 водачи са извършили престъпление по чл. 343б, ал.3 от НК- управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози.