На свое онлайн заседание днес Областният кризисен щаб в Кюстендил прие нови противоепидемични мерки за противодействие на коронавируса.

„Заболяваемостта на територията на областта все още не е намаляла, затова трябва сериозно и отговорно отношение от всеки един от нас. За да преминем възможно най-леко през тази вълна на заболяваемостта, не трябва да подценяваме мерките в никакъв случай“, посочи областният управител на Кюстендил Виктор Янев, който председателства заседанието на Кризисния щаб срещу Ковид-19.

Мерките, които приеха единодушно присъстващите членове на Щаба, са:

 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на област Кюстендил за учениците от 5-ти до 12-ти клас за периода от 15.03.2021 г. до 02.04.2021 г. (включително)

 2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на всички групови извънкласни занимания и дейности по интереси, занимални, екскурзии, спортни празници и други организирани мероприятия за всички възрастови групи, с изключение на състезанието „Европейско кенгуру“, пролетно математическо състезание - при строг пропускателен режим и спазване на противоепидемичните мерки;

 3. Преустановяват се присъствените занимания в езиковите центрове и други обучителни школи, организирани от юридически или физически лица;

 4. Дава се препоръка към кметовете на общини в област Кюстендил да направят мотивирано предложение до Министъра на образованието за издаване на заповед, в изпълнение на § 1, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Наредбата за допълнение на Наредба 5/2006 г. относно предучилищното образование за учебната 2020/2021 година – децата записани на задължително предучилищно образование в детска градина или училище да могат да отсъстват по желание на родителите след писмено уведомяване и съгласие на директора на учебното заведение;

 5. Учениците от начален образователен етап на ОУ “Аверкий Попстоянов“- гр. Рила да преминат към обучение от разстояние в електронна среда от 12.03 до 26.03.2021 г.(включително);

 6. Задължително носене на маски и лични предпазни средства на обществени места при струпване на хора и невъзможност за спазване на дистанция;

 7. В търговските центрове тип МОЛ и големи търговски вериги за хранителни и нехранителни стоки да се организира пропускателен режим, съобразен с 30% от капацитета и търговската площ на обекта, недопускане на струпване на хора на касите и спазване на дистанция от 1,5 м., недопускане на клиенти без защитни маски, както и зачестена дезинфекция;

 8. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия - кина, музеи, галерии, театри, концерти, занятия по творческо и музикално изкуство;

 9. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер, с присъствието на повече от 15 човека. Обръща се внимание, че има специален протокол за организирането на погребения на хора, починали от коронавирус, който следва да се спазва;

 10. Преустановява се посещението на малолетни и непълнолетни лица без придружител в ресторанти и заведения;

 11. Всички заведения за хранене и развлечения осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на столовете, като не се допускат повече от 6 човека на една маса;

 12. Забранява се провеждането и организирането на масови обществени мероприятия на закрито и открито, в т.ч. пазари и тържища, събори, празници, панаири и др.;

 13. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти за обществено предназначение - търговски, административни или други, които предоставят услуги за гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите и не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.;

 14. Забранява се посещението от външни лица в лечебните заведения за болнична помощ, с изключение свижданията на пациенти в терминален стадий. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност;

 15. Забранява се посещението на външни лица в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за услуги от резидентен тип за деца и възрастни, и хосписи. Забраната не се отнася за контролни органи при осъществяване на контролната им дейност;

 16. Дава се възможност на директорите на лечебни заведения, при увеличаване на капацитета на леглата в Ковид отделенията над 80%, да поискат преустановяване на плановите операции и плановия прием;

Предложените мерки от т. 6 до т. 16 са за срок от 15.03.2021 г. до 28.03.2021 г. Предложените мерки за област Кюстендил ще бъдат въведени със заповед на директора на Регионалната здравна инспекция.

Директорът на РЗИ д-р Златко Величков обобщи актуалната епидемиологична обстановка за областта:

„Общо диагностицираните от началото на пандемията досега са 6546 човека, под карантина са 902-ма, на домашно лечение са 638, а починали са 300. Излекувани са 5451 човека. От началото на имунизационната кампания ваксинирани в област Кюстендил са 4991 лица, а 671 са с втора доза.“

Началникът на РУО – Кюстендил Мая Стойчева даде данни за заболяваемостта в учебните заведения: има 5 положителни ученици и 211 контактни; от педагогическия персонал има 21 лица с положителни проби и 13 контактни; от непедагогическия – 12 с положителен тест и трима контактни.