„Български пощи“ ЕАД, обявява началото на националния етап на 50-ти международен епистоларен конкурс за млади хора на Всемирния пощенски съюз и ЮНЕСКО.

Темата за тази година е: „Напиши писмо до член на твоето семейство за преживяванията ти в условията на пандемията от COVID – 19“.

В конкурса могат да вземат участие единствено деца на възраст до 15 години. Международното бюро на ВПС не приема съчинения, изпратени от училища или физически лица и допуска за участие във финалното състезание само по едно писмо от страна-членка.

Право на участие в конкурса ще имат съчинения отговарящи на следните условия:

  • • Участникът да предостави попълнена Декларация-съгласие;
  • • Съдържанието на съчинението да отговаря на поставената тема;
  • • Авторът на съчинението да бъде на определената възраст;
  • • Съчинението да съдържа не повече от 800 думи;
  • • Писмото да бъде с клеймо не по-късно от 22 март 2021 година.

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят своите съчинения не по-късно от 22 март 2021 година на адрес:

До РУ на „Български пощи” ЕАД, За 50-ти Епистоларен конкурс

Писмото, класирало се на първо място на национално ниво, ще бъде преведено и изпратено до ВПС за участие в 50–ти международен епистоларен конкурс за надпревара с останалите национални победители.

Отличените творби на участници, както и съчинението спечелило първа награда, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Български пощи” ЕАД.