На 18 октомври 2020 г. (неделя) от 11:30 ч., Областен информационен център – Кюстендил организира детски празник под мотото „Аз и Европа“.

По време на празника ще има много песни, танци, игри и състезания. Поканени за участие са група „Калпазани“, Елита Георгиева и студио „Дебют“, а присъстващите деца ще могат да се включат в игрите и танците. За всички участници ОИЦ – Кюстендил е предвидил награди.

Екипът на центъра ще бъде на разположение на всички, които проявяват интерес и имат въпроси, свързани с актуалните и предстоящи възможности за европейско финансиране и с предвижданията за новия програмен период 2021-2027 г. Подготвени са информационни и рекламни материали.

Детският празник ще се проведе пред офиса на ОИЦ – Кюстендил, който се намира в сградата на читалище „Братство 1986“. Поканени да присъстват и да вземат участие в танците и игрите са всички желаещи деца и ученици, както и техните родители, при спазване на необходимите противоепидемични мерки.

 

Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.