Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“
40 години Съдебна палата – гр. Кюстендил
 
Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница организират: Областен конкурс „Приказки и картини за Съда, Правдата и Справедливостта 2020“, като част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2020 / 2021 г.  Конкурсът е посветен на 40 - та годишнина от откриването на настоящата сграда на Съдебната палата в град Кюстендил / 02.12.1980 г. /, в която се помещават Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил. Любопитен исторически факт е, че първата Съдебна палата в България е осветена и открита именно в гр. Кюстендил, на 28 юни 1931 г., сегашната сграда на Община Кюстендил.
Целта на конкурса е да поддържа вярата в правдата и справедливостта в съвременните български ученици! 
 
В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас в следните направления:
1. Литературно творчество (поезия и проза)
Участниците се разпределят в три възрастови групи:
Първа група      -   І –  ІV клас
Втора група      -   V -  VІІ клас 
Трета група      -  VІІІ  - ХІІ клас
2. Изобразително изкуство (рисунка и приложно изкуство)
Участниците се разпределят в три възрастови групи:
Първа група      -   І –  ІV клас
Втора група      -   V -  VІІ клас
Трета група      -   VІІІ  - ХІІ клас
 
Всички творби се предават на организаторите – Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил и Районен съд – Дупница, чрез директорите на учебните заведения.
Конкурсните материали трябва да бъдат получени най-късно до 16.11.2020 г., на адрес:
Окръжен съд – Кюстендил и Районен съд – Кюстендил:  Кюстендил 2500, ул. Гороцветна 31;
Районен съд – Дупница: Дупница 2600, ул. Николаевска 15.
 
Отличените участници в двата раздела на конкурса ще получат удостоверения и материални награди. 
 
Церемонията по награждаването на класираните участници ще се състои на 2- ри декември 2020 г., денят, в който е открита настоящата сграда на Съдебната палата в Кюстендил.