Ученици от Кюстендил, които завършват средното си образование и ще кандидатстват във висши учебни заведения за специалност „Право“, участваха в инициативата – Ден на отворените врати в Съдебната палата в Кюстендил. Тя бе организирана от Окръжен съд – Кюстендил, Районен съд – Кюстендил, съвместно с Окръжна и Районна прокуратури – Кюстендил. След отправена покана, зрелостници от Професионалната гимназия по икономика и мениджмънт „Йордан Захариев“ присъстваха в съдебна зала на въззивни наказателни дела в Окръжен съд – Кюстендил и наказателни дела от общ характер в Районния съд. Така те имаха възможност да се запознаят с работата на съдията, прокурора и адвоката в съдебна зала. Делата, които наблюдаваха учениците в Окръжен съд бяха с предмет: кражба, представляваща опасен рецидив; неплащане на издръжка, квалифицирани състави на телесна повреда по хулигански подбуди и др. В Районен съд – Кюстендил, гостите в Деня на отворените врати наблюдаваха съдебни процеси по жалби срещу наказателни постановления на Сектор „Пътна полиция“ и „Автомобилна администрация“, както и разпоредително заседание по дело за държане на високорискови наркотични вещества.

Това гостуване на ученици, завършващи средното си образование бе част и от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури през учебната 2020/ 2021 г.”, която реализират Окръжен съд – Кюстендил, РС – Кюстендил и прокуратурата.

Символично, Денят на отворените врати в Съдебната палата в Кюстендил се проведе в навечерието на 16-ти април – Ден на Конституцията и професионалния празник на юриста и съдебния служител.

Инициативата на ВСС, която е традиционна цели да помогне за професионалното ориентиране на младите хора, да се повиши тяхната правна култура. Идеята е гражданите са бъдат по-добре информирани относно структурата на съдебната система, функциите на различните органи в нея и спецификата на съдебните процедури.

Учениците получиха като подарък Конституцията на Република България, книгата „Съдията“ – в памет на Румен Янков, информационни материали за работата на съда и прокуратурата и Удостоверение за участието си в Денят на отворените врати 2021 година. Те им бяха връчени от председателят на Окръжен съд – Кюстендил- съдия Пенка Братанова, председателят на Районен съд – Кюстендил – съдия Мая Миленкова, окръжният прокурор Камелия Стефанова и районният прокурор Галина Димитрова.