На 26 юни от 11:30 ч. бе открита традиционната изложба "Детско лято” на децата от класа по изобразително изкуство към читалище "Братство 1869” - Кюстендил с ръководител Людмила Христова.

Децата са на възраст от 6 до 12 години. Техниките и материалите, които са използвали са разнообразни: акварел, темпера, пастели, отпечатване, издраскване върху восъчен картон, апликация, смесена техника и др. Темите също са разнообразни, като преобладават сюжетите, свързани с лятото – любимият сезон на децата.

Изложбата включва направените през последните седмици картини, когато заниманията бяха възобновени, както и картини, рисувани вкъщи под ръководството на преподавателя.