Изложбата представя компютърни рисунки на учениците от класа по изобразително изкуство с преподавател Людмила Христова. Учениците са на възраст от 4-ти до 8-ми клас и в рамките на 1 месец те преминаха курс по компютърно рисуване и усвоиха основни техники и инструменти, с които да създават красиви илюстрации и картини.

Инициативата е част от проект „Въвеждане на иновативни занимания и онлайн уроци с деца и ученици в читалище „Братство 1869” Кюстендил”, финансиран от Общински фонд за подкрепа на местни инициативи "Активни общности: изграждане на капацитет за промяна в община Кюстендил". В рамките на проекта бе закупен 1 бр. компютър за нуждите на обучителния процес в детските школи и курсове към читалището като по този начин бе осигурена и възможност за въвеждане на иновативни методи на обучение и работа в онлайн среда. Чрез проекта бе създадена по-благоприятна среда за детско развитие, по-добър достъп до култура и културна изява в школите и курсовете към читалище „Братство 1869”, както и бяха създадени условия за прилагане на иновативни методи за обучение, общуване и предаване на знания.