През 2021 г. ще се проведе 18-тото преброяване на населението и жилищния фонд в Република България. То ще бъде част от предвидените преброявания на населенията в ЕС. По този повод се проведе и днешното заседание на Областната преброителна комисия в Кюстендил, на което бе обсъдена организацията на дейностите по подготовка и провеждане на преброяването на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Заседанието води зам. областният управител д-р Матей Попниколов, който е и председател на Комисията. Пред присъстващите основни акценти по дейностите и предстоящия процес на преброяване на населението представи Даниела Димитрова – началник на отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“, ТСБ – Югозапад.

На първото си заседание членовете на Областната преброителна комисия обсъдиха и приеха Правилника за дейността й. Прие се и Организационният план по подготовката и провеждането на преброяването на населението, с подробен график по дейности и дати. На заседанието бяха представени също резултатите от проведеното пробно електронно преброяване в периода 20 – 30 април 2020 г.

Бяха обсъдени също евентуалните проблеми, както и подготовката и провеждането на Предварителния обход за регистрация на адресите на дворните места, сградите и жилищата. Обсъди се и цялата организация, която ще бъде осъществена с общинските преброителни комисии. Стана ясно, че предстои набиране на регистратори, които ще бъдат обучени и ще проведат обхода за регистрация, който е в периода от юли до 15 септември.

снимка: Областна администрация Кюстендил

По време на заседанието се изясни, че преброяването ще се проведе в два етапа: електронно и чрез посещение на домакинства. Първият етап – електронно, ще стартира на 22.01.2021 г. и ще приключи на 31.01.2021 г. Вторият етап, посредством преброители и хартиена преброителна карта, ще стартира на 01.02.2021 г. и ще приключи на 15.02.2021 г. Преброителите ще посетят всички домакинства в страната, които не са се преброили в първия етап. „Всички граждани, които са се преброили електронно, ще имат задължение да предадат своите електронни номера на съответния преброител, който ще ги събере и отрази в преброителните списъци“, обясни Даниела Димитрова. Очаква се първите резултати да бъдат ясни до един месец след приключване на преброителния процес. „Важно е да участват всички граждани на държавата ни, защото това преброяване се провежда във всички европейски страни и дава информация за вида и структурата на населението, както и за вида и структурата на жилищния фонд. Тази информация се използва в продължение на 10 години – до следващото преброяване на населението“, коментира още началникът на отдел „Статистически изследвания – Кюстендил“. Даниела Димитрова припомни също, че през 1881 г. е било проведено първото преброяване на населението в Княжество България.

Относно целта и важността на преброяването, зам. областният управител д-р Матей Попниколов също акцентира на факта, че то осигурява надеждна и изчерпателна информация за броя, структурата и състава на населението, както и за броя и вида на домакинствата в страната, за сградния и жилищния фонд. „Данните се отнасят към определен момент, но резултатите, получени от него, се използват през целия период до следващото преброяване“, обясни още председателят на Областната преброителна комисия.