Към днешна дата няма констатиран случай на заболяването Инфлуенца по птиците в област Кюстендил. Няма и нови случаи на положителни проби за Африканска чума по домашните и диви свине.

Епизоотичната обстановка на територията на областта е спокойна. Това бе обявено по време на днешното редовно заседание на Областната епизоотична комисия в Кюстендил. Заседанието председателства заместник областният управител д-р Матей Попниколов.

Присъстващите членове на Комисията бяха запознати с епизоотичната обстановка в страната. На 26 февруари, със заповед на изпълнителния директор на БАБХ, са обявени вторично възникнали случаи на АЧС в 14 ДГС в различни области, и са установени съответно 55 положителни проби от диви свине. В обект за отглеждане на източнобалкански свине в община Дългопол, област Варна, е обявено първично възникнало огнище на АЧС. Първично възникнало огнище на Инфлуенца по птиците има в два животновъдни обекта в област Пловдив.

По време на Областната епизоотична комисия бе коментирано още, че са извършени проверки на всички транспортни средства, превозващи птици и свине. При извършените проверки не са констатирани нарушения. Извършени са и проверки в стопанствата за отглеждане на птици относно въведените мерки за биосигурност, както и за изпълнение на приетата програма за надзор на болестта Инфлуенца при домашни и диви птици в България през 2019 – 2021 г.