Единадесетте новоизбрани общински съветници в най-малката община в България положиха клетва по време на първото заседание на Общински съвет – Трекляно. На заседанието клетва положи и кметът Радко Петрунов, който застава за трети път начело на кметския пост в Трекляно.

Първата сесия на Общински съвет Трекляно започна тържествено с националния химн. Тя бе ръководена от най-възрастния общински съветник – 67-годишния Виден Йорданов.

Общиснки съвет Трекляно - снимка Областна администрация Кюстендил

Заместник областният управител на Област Кюстендил д-р Матей Попниколов и главният секретар на институцията Гергана Михайлова присъстваха на първото заседание. д-р Матей Попниколов поздрави новите съветници и кмет, пожелавайки им успешна и ползотворна работа през 4-годишния управленски мандат.

"От вас и вашата работа зависи просперитетът на населеното място“, посочи заместник областният управител на Кюстендил.

Радко Петрунов - кмет на Община Трекляно - снимка Областна администрация Кюстендил

След като положиха клетва да спазват Конституцията и законите на Република България, общинските съветници в Трекляно подписаха и клетвени листа. Удостоверения им бяха връчени от председателя на Общинската избирателна комисия Диана Джоглева.

По време на първото си заседание, с провеждане на процедура по тайно гласуване, Общиснки съвет Трекляно избра и новия си председател. Това е Антон Петров, за когото в изборната урна имаше пуснати 7 бюлетини „за“ и 4 празни.

Тайно гласуване в Общиснки съвет Трекляно - снимка Областна администрация Кюстендил

Първите заседания на новоизбраните общински съвети в деветте общини от област Кюстендил се свикват от областния управител Виктор Янев.