В Кюстендил ще бъдат отбелязани 60 години от създаването на Регионална библиотека „Емануил Попдимитров” и 150 години от началото на библиотечното дело в града.

По този повод на 21 и 22 октомври 2019 г. в парк -хотел „Кюстендил”, ще се състои кръгла маса на тема ”Регионални културни политики за опазване на книжовно-документалното наследство в институциите на паметта- библиотеки, архиви, музеи”.  Организатор е РБ„Емануил Попдимитров”-Кюстендил.

Събитието е част от инициатива "Памет за миналото, послание към бъдещето", в която  ще се включи академичния състав на катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика" при Философския факултет на СУ "Св. Климент Охридски" както и представители на регионалните културни институти в Кюстендил.