ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ - ползватели и преминаващи през земеделските земи

Пролетното време през последните дни е предпоставка за усложняване на пожарната обстановка. РДПБЗН – Кюстендил, отчита рязко увеличение на пожарите всяка седмица.

Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, и съставените актове за административни нарушения, продължава паленето на отпадъци и сухи треви, водещо до сериозни последици за горския, полски и жилищен фонд.

За последната седмица от 11.03. до 19.03.2019 г. са възникнали 10 пожара с преки материални загуби и 60 пожара без преки материални загуби.

Съставени са 7 акта по ЗМВР за установяване на административни нарушения, за изгаряне на сухи растителни отпадъци.

Причините за възникване на пожарите отново е небрежност при боравене с открит огън /за 62 бр. от пожарите/.

При възникналите пожари с материални загуби са унищожени 10 дка широколистна гора, сгради с площ 200 кв.м, 2 фургона и 15 кв.м покривна конструкция.

РДПБЗН – Кюстендил, отново напомня и ПРИЗОВАВА за спазване на основните правила за пожарна безопасност:

  • - абсолютно е ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;
  • - не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.

 

При забелязан пожар, съобщете незабавно на тел.112.

 

снимка - архив