Цялата налична техника с която разполагат екипите на Община Кюстендил е в действие! Почистването и опесъчаването продължават!

Община Кюстендил разполага с 15 снегопочистващи автомобила, от които 7 товарни самосвала, 2 челни товарача, 2 машини за разпръскване на пясък, 1 сметосъбирач, 1 ръчен самосвал, 1 колесен трактор и 1 колесен багер. Това е техниката с която от Община Кюстендил се грижат за зимното снегопочистване и опесачаване. Подготвени са 70 тона морска сол и 273 тона пясък.

Община Кюстендил отговаря за почистване и опесачаване на 310 улици с дължина 104 км. в намиращи се в гр. Кюстендил, 109 км. в малките населени места и 298 км. международна пътна мрежа.

Към момента на дежурния телефон в Община Кюстендил няма подадени сигнали за проблемни участъци и бедстващи хора.

 

градинката пред общината
фотограф: Ярослав Ставрев