Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

В рамките на проект „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“, Детска градина „Първи юни“ гр. Кюстендил приключи с изпълнението на дейността по създаване на детска песен, посветена и свързана с опазването на околната среда. Текстът и музиката (включително аранжимента) са авторски, като същите са дело на музиканта и вокален педагог – Павел Чавдаров. Песента е насочена към основната целева група на проекта: деца в предучилищна възраст.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.