84 миньора бяха призовани днес в кюстендилския окръжен съд по иск на "Открит въгледобив" Бобовдол. Причината е организирана стачка през месец Май тази година, поради неизплатени възнаграждения. Според ищеца стачката е незаконна поради не спазена процедура за уреждане на трудовите спорове по Кодекса на труда. Миньорските синдикати не са били уведомени и не са водени преговори преди ефективните стачни действия каза областния координатор на КНСБ Яни Георгиев.

Съдебното заседание в кюстендилския окръжен съд заведено от собствениците на "Открит въгледобив" Бобовдол приключи за по-малко от две минути. Съдебният състав с председател Евгения Стаменова отложи делото поради неявяване на ищеца и липса на доказателства по заведения от него иск. Призованите над 80 миньора реагираха бурно.

"Поредната глупост!" "Това е гавра с българският работник." бяха част от коментарите на потърпевшите работници.

Мнозина бяха сдържани и отказаха да коментират темата пред журналисти, защото вече са санкционирани по Кодекса на труда от работодателя си. Една немалка част от миньорите пък се страхуват от уволнение и също запазиха мълчание.

От разговорите с обвинените за незаконната стачка миньори разбрахме, че за момента получават редовно заплати, а днес в деня на делото са получили и полагащите им се ваучери за храна.

"Съдът остави без движение исковата молба. Работодателя трябва да отстрани нередовности съгласно член 128 алинея 1 от ГПК, след което съда ще насочи ново заседание по делото." коментира адвокат Ивона Павлова.

Ако и на следващото съдебно заседание не се яви ищеца на "Открит въгледобив" Бобовдол се очаква делото да бъде прекратено, а миньорите санкционирани от работодателя си по клаузите от кодекса на труда.