За ограничаване на разпространението на болестта птичи грип в кюстендилска община, кметът Петър Паунов издаде заповед с която забранява провеждането на изложби, пазари, търговия и събирания на домашни животни. Кметовете на населените места от общината и ветереинарните лекари са своевременно осведомени.

Собствениците на лични стопанства не трябва да допускат излизане на птиците извън помещенията за отглеждане, да не допускат контакт с диви животни и да съхраняват фуража, който ползват за храна на питомците си в закрито помещение.

"Мойте кокошки не излизат на вън. Не ги пускам. Отглеждам ги с цел задоволяване на личните нужди от пресни яйца и месо." казва възрастната Норка Гикова, която по стечение на обстоятелствата живее сама.

При промяна на здравословното състояние на пернатите или увеличена смъртност, трябва незабавно да се информира местния ветеринарен лекар.

"Има обява на витрината на магазина в центъра на селото, уведомени сме за опастността от заразяване на кокошките ни и не ги пускаме дори и по двора. Затворени са в кокошарника" коментира баба Лиляна Коларова от село Шишковци.

Към собствениците на индустриални птицевъдни обекти има специални изисквания. Служителите на фирма "Валдис" са запознати с обстановката и опастностите, но поради карантината не ни допуснаха на територията на предприятието.

Рисковете за търговия със заразени птици в на територията на Община Кюстендил са малки, тъй като от два месеца пазара за животни в града е закрит. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на общинското предприятие "Управление на общинските имоти".