ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

НА 2017/2018 г.

 

Преди отоплителния сезон Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Кюстендил, отново напомня някои от основните правила при експлоатацията на отоплителните уреди:

 

ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:

 

Недопускайте използването на самоделни отоплителни уреди на твърди горива.

Под печките за твърдо гориво осигурете негорима подложка, излизаща пред нея най-малко на 50см. и 25см. встрани, с борд 1см.

Разстоянието от печката и димоотводните тръби до горими предмети, конструктивни елементи и стенни покрития не трябва да е по-малко от 50 см.

Проверете стабилно ли са укрепени димоотводните тръби. Прогорели /пробити/ такива, незабавно се подменят с нови.

Осигурете ревизионните отвори към комина със стандартно изработени ламаринени розетки.

Ревизирайте комините които ще експлоатирате през зимата – те се изграждат задължително от негорими материали. Металните комини разположете на разстояние не по –малко от 30см. от горими материали. В комините на сградата не трябва да има фуги към помещенията. Ако не сте почистили комините от налепи и сажди, направете го веднага. Ако сте установили наличие на пукнатини в комините в подпокривните пространства, същите трябва незабавно да се измажат. Комините трябва да са плътно измазани.

Печките никога не палете с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.), както и не зареждайте с гориво от вечерта за другия ден, печките на твърдо гориво.

Не оставяйте за сушене върху или около отоплителните уреди дрехи и др. леснозапалими материали.

Съхранявайте горивата в специално устроени места, като се избягва непосредствената близост с помещенията за живеене.

 

ВНИМАНИЕ! Ако не сте почистили комина, почистете комина и кюнците от натрупани сажди и отлагания по механичен начин – не използвайте горими и леснозапалими вещества и материали! Ако вече се отоплявате и не сте го направили: НАПРАВЕТЕ ГО ВЕДНАГА!

 

Спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност са отговорност на всеки гражданин, нарушаването им може да застраши не само личната Ви собственост, но живота и здравето на близките вас хора.

 

РДПБЗН – КЮСТЕНДИЛ

12.10.2017 г.