Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

 

Детски еко площадки се реновират в трите сгради на Детска градина „Първи юни”- Кюстендил. По време на обновяването на детските площадки основен фокус се поставя върху „високата стойност“ на играта, т.е. оптимална комбинация от безопасност в играта и предизвикателство за децата да преодолеят трудностите и да бъдат насърчавани при подобряването и развиването на техните способности.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.