Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“

 

 

ИНТЕРНЕТ – РЕКЛАМА

 

Започнаха строителните дейности по Проект № CB006.1.11.079 „Зелени детски градини за устойчиво бъдеще“. Той е финансиран с Договор № РД-02-29-219/ 17.10.2016 по Програма Интеррег- ИПП за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014 -2020. Предстои обновяване на сградите на детска градина „Първи юни”- Кюстендил, с цел превръщането им в "зелени". Основно ремонтирана ще бъде сградата на детската градина, намираща се в село Соволяно.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Детска градина „Първи юни“ град Кюстендил и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.