С търсачи на доброто кюстендилското Начално училище "Свети Климент Охридски" възпитава децата да предават намерени вещи, ценни предмети, мобилни телефони и др.

Идеята бързо набира скорост и превръща и най-палавите деца в дисциплинирани ученици.

"Идеята на това табло е да показваме на него със снимки всички, които са открили и предали изгубените вещи на ръководството на училището. Снимките остават през цялата година", коментира началният учител Даниела Бекова.

Това стимулира малките, провокира интерес и ги въвежда в едни вид конкуренция. Предадените вещи са от изгубени златни накити до забравени ученически униформи.

 "Аз например помогнах на един възрастен мъж да пресече по улиците. Носеше и тежки чанти, взех ги и отидох с него до къщата му. Това добро дело го написах на листче и го закачих на таблото в класната стая", споделя Грасиана Красимирова.

"На физкултурното игрище открих мобилен телефон, един такъв голям. Предадох го на директора Ели Паргова", казва второкласникът Кристиян Росенов.

Търсачи на доброто от този месец излиза и извън границите на учебното заведение. Група ученици подариха книги на малките пациенти от детското отделение на кюстендилската болница. Даденото обещание е да ги прочетат до прибирането им вкъщи, след окончателното възстановяване.