През декември 2016 г. в област Кюстендил са функционирали 68 места за настаняване с над 10 легла, от които 33 са хотели и 35 - други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е бил 1 210, а на леглата 2 813. В сравнение с декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) нараства с 25.9%, а на леглата в тях - с 9.0%.

 

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 12 143, или с 42.8% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Над 93% от реализираните нощувки в областта са тези от български граждани.

 

 

 

Пренощувалите лица в местата за настаняване през декември 2016 г. в област Кюстендил се увеличават с 34.8% в сравнение със същия месец на 2015 г. и достигат 7 257. От всички пренощували лица над 93% са български граждани. Както българските, така и пренощувалите чужденци са реализирали средно по 1.7 нощувки. Те са предпочели да отседнат в хотели в областта, където през декември са пренощували 67.8% от всички лица.

 

Най-много чужденци посетили област Кюстендил през декември 2016 година са граждани на бившата югославска република Македония - 26.9%, Гърция - 13.8%, Сърбия - 11.2%, Италия - 10.0%, Украйна - 5.3% и Испания - 4.9%.

 

 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в област Кюстендил през декември 2016 г. е 13.9%, като спрямо декември 2015 г. се увеличава с 3.3 процентни пункта. В хотелите общата заетост на леглата е 15.8%, а в другите места за краткосрочно настаняване - 11.5%.

 

Приходите от нощувки в област Кюстендил през декември 2016 г. достигат 463.0 хил. лв., или с 61.9% повече в сравнение с декември 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани - с 62.8%, а от чужди граждани приходите от нощувки нарастват с 54.4%. В хотелите са постъпили 80.3% от общите приходи на областта през декември 2016 година.