С решение на Европейският парламент риболовните излети ще се признават за трудов стаж.  Според нововъведението, всеки риболовец може да заяви до 40 излета годишно, които ще му се водят като работни дни. За целта трябва да ги нанася излетите си в риболовния си билет, а в края на годината да подаде заявление в НОИ с копие до ИАРА.

За да няма измами, риболовните излети ще трябва да бъдат подпечатани както бланките за командировъчни. За целта всеки въдичар трябва да намери в района на риболовния си излет ведомство, разполагащо с печат, което да подтвърди посещението на мястото. Инспекторите на ИАРА също ще носят печати в себе си, но не бива да се разчита на тях, защото те не винаги минават на проверка.

Печатите могат да бъдат от  гари, автогари, хотели, заведения, държавни институции и други обекти, където може да има печати.

При риболов в Гърция, която е една от най-масово посещаваните дестинации от българските риболовци, ще важи и митнически или граничен печат, поставен на ГКПП, с подпис на длъжностното лице.

Харчовете за риболовни такъми до 2000 лева ще се признават за разход и няма да подлежат на данъчно облагане, решиха още евродепутатите в Брюксел. Целта е да се стимулира секторът на търговията с риболовни принадлежности. Имало е идея да се признават и излети със задна дата за периода от последните три години, но е била отхвърлена.