На пресконференция в залата на Общински съвет Кюстендил инж. Огнян Атанасов даде отчет за свършеното през първите 100 дни от управлението му.

"За тези 100 дни не съм се променил, останал съм си същия човек. Продължавам да комуникирам, да се разхождам сред хората. Моят телефон стои на входа на Община Кюстендил и всеки един човек може да се свърже с мен. Успявам почти на всички да отговоря в социалните мрежи, старая се."  каза инж. Атанасов.

Кметът започна отчетът си с намаляването на данъка върху МПС с категории Евро 0, Евро 1 и Евро 2, който бе намален с 20% по негово предложение. По-ниската данъчна ставка обхваща над 4500 автомобила.

Привлечени са 50 млн. лв. Те са записани в Държавният бюджет и започва поетапното им усвояване.
По Планът за възстановяване и устойчивост са одобрени за финансиране проектите на Читалище "Братство 1869", Регионалната библиотека "Емануил Попдимитров", общежитие в село Раждавица, бившата сграда на Районна прокуратура /старата полиция/.

"Успяхме за тези 100 дни най-после да издадем разрешението за строеж на водопровода в село Катрище" допълни кметът.

Като много важно бе отбелязано избирането на изпълнител за изработване не ПУП за Индустриалната зона при с. Жиленци.

Възложена е екологична оценка на Общия устройствен план, като инж. Атанасов изрази надежда, че до края на 2024 год. тя ще бъде готова и плана ще бъде завършен. По думите му проблема е от около 6 години и спира над 1000 инвестиционни намерения. За изпълнител е определен Национален център за териториало развитие.

"В много спешен порядък по Коледните и Новогодишните празници, благодаря на колегите, че останаха на работа, а не празнуваха, успяхме да изготвим проектни предложения за няколко спортни площадки. За 6 общински спортни площадки бяха привлечени над 600 000 лв. от страна на Министерство на образованието и науката. Училищата, който са одобрени ще имат нови спортни площадки за нашите ученици, за подрастващите" заяви кметът.

Започнат е ремонт на водопровод, тротоари и пътни платна на улица Демокрация. На ул. Асен Суичмезов в кв. Герена вече текат строително-монтажни работи по аварийно укрепване на проблемна подпорна стена.

Художествената галерия "Владимир Димитров - Майстора" и Зоопарка вече имат издадени разрешения за строеж, подсигурено е и финансирането, а с настъпването на пролетта ще бъдат възложени и обществените поръчки за да започне работата по обектите.

Осигурено е финансиране за водопровода на село Драговищица, за общежитието "Бор", за водопровода на село Соволяно. Подписани са договори за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 3то и 6то училище. Осигурени са средства за основен ремонт и реконструкция на читалището в село Грамаждано.

С цел проектна готовност е осигурено е финансиране за изготвяне на ВиК проекти за селата Катрище, Таваличево, Горна Гращица, Жабокрът, Шишковци, Пиперков чифлик, Коняво и Николичевци.

Общината е сключила договор за проектиране на осветление, футболен терен и леокоатлетическа писта на Стадион "Осогово". Предстои да бъде сключен договор за инвестиционен проект за многофункционална спортна зала.

23 многофамилни жилищни сгради са одобрени за финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост Етап 1.

Направени са мобилни екипи, които обслужват хората по малките и отдалечените населени места и са възстановени лекарските практики, които обслужват Драговищица и региона, както и Катрище, Таваличево, Горна и Долна Гращица.

Като основен акцент в програмата на Община Кюстендил бе отбелязан туризма.

"Работим много активно. Участваме във всички туристически изложения, които се провеждат в България и в съседни нам държави. Участвахме в Истанбул, участвахме и в Букурещ в Румъния, участваме в момента в Белград. Смея да твърдя, че ние сме най-иновативни не само на българския щанд, а и на другите щандове, които се показват, поради причината, че за този кратък период от 100 дни успяхме да възложим да се изработят клипове с виртуална реалност и ги презентираме на повече от 10 обекта, които са от Кюстендил. Всеки един, който присъства на изложението може да се запознае с хубостите на Кюстендил и да ги види в 3D вариант. Вкарваме иновации и смятам, че ще имаме съответните резултати вследствие на това нещо." заяви кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Като успешен бе отчет фестивала "Джамала", който от следващата година ще бъде международен.

По думите на кмета чистотата в Кюстендил е силно подобрена, а ефективността на служителите от временна заетост е повишена. Започва поетапна подмяна на контейнерите. Сключен е договор и се очаква доставка на техниката, която ще мери реалното количество отпадъци, които изхвърлят домакинствата.

Разработен е проект на нова Общинска транспортна схема, която цели подобряване на транспортното обслужване и превръщането на обществения транспорт в предпочитан начин за придвижване.

Завършен е електронният пастир по пътя за село Ябълково, който ограничава конете да излизат на шосето.