След 2 години е получено становище от РИОСВ София, в което се разрешава направата на сондажите при компостиращата и сепарираща инсталация на с.Радловци.

„Там има проведена процедура и избран изпълнител, ще могат да се реализират сондажите и по този начин вода няма да бъде вземана за промишлени нужди на територията на това предприятие, всичко ще се ползва от сондажите." обяви кметът на Община Кюстендил инж. Атанасов

Хората от с. Радловци ще могат да са спокойни, че водата им няма да отива към въпросната сепарираща и компостираща инсталация.