Директорът на ОДМВР ст. комисар Св. Григоров поздрави колегите си и гостите, връчи награда на специален гост

Ст. комисар Григоров се обърна към присъстващите с думите:

Уважаеми колеги,

Приятно ми е да поздравя с добре дошли нашите гости на тържественото ни събрание по случай  професионалния Празник на българската полиция - инж. Ал. Пандурски – областен управител на Кюстендилска област, съдия  Ив. Демиревски –ръководител на Административен съд – Кюстендил, прокурор А. Разсолкова – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил,  директорът  на ЦСМП д-р Рапатинска и комисар Св. Костадинов – директор на РДГП - Кюстендил

Специални гости на тържеството ни са и новите ни приятели  -  14-годишният Васко Китов от Дупница и неговата майка, горди сме с тяхна достойна проява –наскоро Васко намира в количка за пазаруване в търговски обект в Дупница чанта с много пари, споделя с майка си и двамата след десет минути вече са в РУ Дупница . Там разбират, че сумата е 5625 лв.След около час собственикът вече е бил на място и зарадван…

Колеги, уважаеми гости, ще започна поздравленията с нашия подарък за Васко. Благодаря, Васко, благодаря на семейството ти, респект към честността. Бъди здрав, здраве и за семейството ти и бъдете сигурни, че добрите дела провокират добро! С удоволствие ти връчвам този Приз за честност и доброта и Грамота. Поздравления и искрено уважение към семейството ти!

Колеги , благодаря ви за усилията, с които вършите работата си, за  да  бъде резултатен трудът ни, да противодействаме на престъпността, да пазим реда, спокойствието и собствеността на гражданите.

Благодаря ви за адекватните действия, професионална ангажираност и търпението по време на  предизборната кампания  и наскоро проведените избори за  местна власт, за това че не подценихте нито един сигнал и възникнало напрежение и не допуснахте да бъдат нарушени човешки и граждански права.

Ще си позволя да цитирам кратка справка от регионалната полицейска статистика. От началото на тази година се констатира леко завишение на криминалната активност в сравнение със същия период на миналата година, но разкриваемостта бележи ръст с над 9 пункта/9.02/, сравнено със същия период на предходната година и е 48.05 %.

Коефициентът на разкриваемост за регистрираните по икономическа линия престъпления е 41.03 %, като увеличението е с 20.73 пункта в сравнение с предходната година.

Благодарня на колегите от районните управления, те  също имаха успешни операции по линия на наркотици, по линия на охранителна дейност – операциите за опазване на селскостопанската продукция, усилията по линия на пътната безопасност също дават добър резултат.  

За постигнатите резултати  с  моя заповед  награждавам 20 служители с ПИСМЕНА ПОХВАЛА  за проявени съобразителност, инициативност и висок професионализъм, както и постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, за качественото и срочно изпълнение на всяка поставена конкретна професионална задача.

По случай Архангеловден - професионалния Празник  на българската полиция,   отправям пожелания към всички вас за здраве, енергия, кураж, резултатен труд и семейно благополучие.

Изразявам и  нашата благодарност към всички партньори, които ни помагат в опазване на законността в областта ни  – прокуратура, съд, кметове, други институции, неправителствени организации , медии и граждани.  

Честит празник!

Гостите също подравиха полицаите от Кюстендилска област.

Инж. Ал.Пандурски, областен управител на Кюстендилска област, поздрави служителите, като подчерта, че професионалните им действия по време на възникнало напрежение на територията на областта ни – протестни действия, предизборни емоции, са били адекватни, категорични и не са допуснали  безредици. Поздрави служителите за уважението към гражданите и подчерта, че така се печели доверие.Пожела здраве и устойчивост пред трудностите. Съдия Демиревски поздрави служителите и сподели, че безкомпромисното им поведение в различни ситуации буди уважението и доверие на хората към институциите, а прокурор Разсолкова специално благодари на началниците на районните управления в Кюстендил, Дупница, Рила и Бобов дол за професионалното поведение на служителите по време на изборите, както и преди тях, че не са допуснали безредици и да бъдат засегнати избирателни права на съгражданите ни.Благодари специално на разследващите полицаи за добрата работа, на служителите от Икономическа и Охранителна  полиция, пожела на всички да са здрави и удовлетворени от труда си.

Празнични поздравления имаше и от комисар Костадинов и д-р Рапатинска.Поздравителни адреси о случай Празника изпратиха ръководителите на Окръжна прокуратура Камелия Стефанова и на Окръжен съд - Пенка Братанова.