Община Кюстендил превръща в съвременна библиотека старата сграда на Второ основно училище на ул. „Евлоги Георгиев“ и прилежащия имот 

В партньорство с Регионална библиотека „Емануил Попдимитров“ и водещи специалисти от УАСГ, започва изработването на концепция и проект за обновяване на съществуваща сграда и доизграждане в прилежащите терени. 

Новият модерен комплекс предвижда наличието на звена за комплектуване, обработка, каталогизация, краезнание, център за дигитализация, зала за събития, хранилища обзаведени с компактуси и задължително съобразени с изискванията за съхраняване на книжен фонд.

В новата Еко Библиотека се предвиждат следните отдели:

  • заемна за възрастни плюс технически отдел;
  • изкуство;
  • нов обучителен център със съвременно оборудване;
  • специализирана читалня;
  • детски отдел;
  • множество пространства и кътове за самостоятелно четене;
  • тийнзона с кътове за електронно четене,
  • мейкърспейс,
  • интерактивни игри;
  • коуъркинг и споделено офис пространство.

При входните пространства се залага оформяне на ЕКО зони с филтриращи растения, както ще се изградят и кътове за четене на открито, детска площадка, кафене и библиомат.