Преди да закупите билет за автобус е полезно да проверите какви са условията на компанията за извършване на превоз на пътници. 

А през лятото, когато отиваме на почивка и носим повече багаж, непременно трябва да видим и какви са правилата относно броя, размера и тежестта на чантите, които можем да пренесем без заплащане. Това препоръча основателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова. 

Заради летния сезон и предстоящото интензифициране на пътуването от „Ние, потребителите“ са извършили преглед на общите условия на по-популярните автобусни превозвачи за ограниченията по отношение на багажа. Проучването е показало, че обикновено се дава възможност за един безплатен багаж в багажното отделение, до 30 кг., като различните фирми поставят различни ограничения по отношение на размерите на чантата. Допуска се безплатно и ръчен багаж, който потребителят носи със себе си в купето. 

„Има и компании, които не посочват никакви ограничения. Тогава би следвало и да не поставят такива на потребителите", отбеляза Руменова.

През този сезон заплащането за допълнителен багаж при различните компании варира между 3 и 5 лв. на брой. Размери често не се посочват, а там, където са фиксирани, обикновено пише, че не трябва да надвишават тези на безплатния багаж. Таксуването пък става на каса на превозвача. 

Руменова обърна внимание, че превозвачите не носят отговорност за багажа, който остава в самия потребител:

"И това е логично, защото в крайна сметка, когато той е в нас и е под наш надзор, би следвало ние да отговаряме за него. Но нещо, което не срещнахме в общите условия на нито една компания, а е добре да се знае, е че при произшествие – да не се случва, разбира се, подобно нещо, но все пак, ако стане, тогава вече компанията би следвало да поеме отговорност и да дължи обезщетение на потребителите за повредени или загубени багажи. То се полага както за куфарите в багажното отделение, така и в купето, като размерът му не може да е по-малък от 1200 евро за единица багаж при пътуване над 250 км", каза още експертът по потребителски въпроси.

При чекирането на багажа задължително се издава багажна разписка, както се посочва в Закона за автомобилните превози. Трябва да я пазим, защото срещу нея ще получим обратно багажа си, когато пътуването приключи, но и ще имаме всички останали права по отношение на застраховката на куфарите ни. 

„Направи ни впечатление, че се прилага нелоялна търговска практика – опит за препятстване правото на потребителя да предяви рекламация при проблеми с багажа. Посочва се, че потребителят може да сигнализира само писмено. Законът за защита на потребителите обаче казва, че рекламацията се предявява устно или писмено. Така, че това ограничаване на правото може да се счете и като опит за препятстване на реализирането му.“, каза още основателят на „Ние, потребителите“.

За по-бързото съобщаване и вземане на мерки за решаването на възникнал казус е важно потребителят да може да съобщи и устно, по телефона, а впоследствие вече да оформи и писмена жалба. А не да се разчита и на това, че когато му се каже, че трябва да пише и то когато е на път, той ще махне с ръка и ще се откаже. 

В края на разговора Габриела Руменова припомни, че при разминавания в оферираното и предоставеното на място и категорията на обектите хората трябва да се обръщат към Министерство на туризма и КЗП, при проблеми с хигиената или висок шум – към РЗИ, а относно качеството на храната – към Българска агенция по безопасност на храните.