„Зелени градове, зелени коридори“ отговаря на очакванията на хората за една по- залесена и здравословна околна среда. Ще бъдат предоставени подходящи фиданки от горско- дървесни видове, с които за се създадат нови зелени зони, зелени пояси, градски и крайгдадски паркове в земеделски, горски и урбанизирани територии, както и край територии на транспорта и водни обекти. Големите градове, както и по- малките населени места, които имат нужда от от нова залесена площ, ще бъдат подпомогнати при реализирането на проектите си. 

За осъществяване на инициативата, общините трябва да изготвят проекти за озеленяване с включени площи за залесяване и необходим брой фиданки. 

 ЮЗДП има готовност да окаже експертна помощ при проектирането и взимането на решения за залесяването, както и техническа помощ при самото залесяване и последващо отглеждане на фиданките. Проведени са първоначални разговори с кметове на общини, предстоят още срещи, след които ще се пристъпи към реализиране на идеята за по-зелена околна среда.