Когато в европейска държава бъде доказано по безспорен начин, че дадена стока не отговаря на стандартите за безопасност в Европейския съюз и крие риск за живота и здравето на потребителите – например, може да причини нараняване, задушаване, отряване, електрошок и т.н., тя сигнализира чрез портала Safety Gate и тази информация достига едновременно до 30 държави от Общността, вкл. Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. За да защитят потребителите, компетентните национални органи във всяка от тези страни предприемат действия по издирването на стоката на територията на техните държави и ако я открият, разпореждат на търговците да я изтеглят от магазинната мрежа, да я преработят така, че да премахнат предпоставката, която създава риск или ако това е невъзможно, изискват тя да бъде унищожена и никога повече внасяна/пускана на пазара. 

Това обясни по програма „Хоризонт“ на БНР създателят на онлайн платформата „Ние, потребителите“ Габриела Руменова във връза с представянето на годишния доклад на портала Safety Gate, като уточни, че системата е за обмен на информация само за нехранителни стоки и посочи, че сред отговорните институции в България са Министерството на здравеопазването, Министерството на околната среда и водите, Държавната агенция по метрологичен и технически надзор, КЗП и др. 

Така например, електронните цигари и течности (пълнители за тях) попадат в компетенциите на Министерството на здравеопазването и преобладават сред всички изпратени от България сигнали през 2022 г. към Safety Gate. При тях проблемите обикновено са свързани с недостатъчно информация (липсват указания за употреба, не се посочват рисковете, не е ясно каква доза никотин поглъща пушачът и т.н.), резервоари с по-голям от стандартния капацитет и течности с неприемлив химически състав, като повечето изделия са с произход Китай. 

Моторните превозни средства (резервни части) и изделията за деца (облекла, биберони, шишета за мляко, колички, столчета за хранене и др.) са следващите две групи продукти с най-много сигнали, сътоветно 18% и 15%, като рисковете при употребата им са от задушаване, нараняване и химически.

При над 2100 сигнала по системата през 2022 г., 66 са от България – точно колкото и през предходния период. Реакциите след подадени сигнали са общо над 3900, а от от нашата страна са 325, докато през 2021 г. са 489.

„Въпреки че контролът върху разпространението на опасни стоки в интерент е по-сложен, тъй като има по-голяма динамика и на глобалния дигитален пазар по-лесно проникват стоки от трети страни, за които статистиката сочи, че произвеждат най-много неотговарящи на европейските изисквания за безопасност продукти, през миналата година европейските институции отбелязват пробив. В резултат на създадения инструмент за онлайн наблюдение web crawer за стоки от черния списък на Safety Gate и постигнати договорености с 11 онлайн платформи за сваляне на оферти само за половин година са придвижени близо 1000 предупреждения, съобщи още Габриела Руменова. 

Тя припомни, че през миналата година Брюксел взе решение за въвеждане на изискване даден продукт да може да бъде продаван през интернет само ако е наличен икономически оператор (производител, дистрибутор, вносител), базиран в ЕС и той да носи отговорност за безопасността на продукта.