Ако потребителите решат да изтеглят бърз кредит за разходи около празниците или през януари и февруари, които традиционно са най-трудните месеци от финансова гледна точка, съветът е да се ориентират по годишния процент на разходите (ГПР). Това е индикаторът, по който е най-добре да се сравняват възможностите, между които можем да избираме, когато теглим заем, каза пред радио „Фокус“ Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“.  

Тя поясни, че ГПР включва не само лихвата, а и всички такси за обслужването на кредита. Предимствата са, че той отчита реалната стойност на парите във времето и дава възможност на потребителя да прецени дали конкретно за него е по-изгодно в началото или към края на периода да падне тежестта за плащане на по-висок разход под формата на такси. Същевременно може да се извърши сравнение на ГПР с лихвата. Колкото двата показателя са по-близки един до друг като стойност, толкова по-изгодна е офертата. 

Официални данни сочат, че само за година има ръст от 30% на изтеглените бързи кредити, като най-осезаем е през последните месеци.

Преди подписването на договора кредиторът е длъжен да предостави на клиента си Стандартен европейски формуляр. Той съдържа информация за отпускащия заема, описание на основните характеристики на кредита (общ размер, срок на договора, брой и дати на погасителните вноски и др.) и разходите по него (лихвен процент, годишен лихвен процент на разходите, допълнителни такси и лихви и др.). Във формуляра са посочени и други важни условия като право на отказ от договора, условия за предварително погасяване на заема и др. 

„В договора трябва да са посочени всички условия във връзка с усвояването на кредита, като не се допускат неравноправни клаузи. Например, не може, ако решим предсрочно да погасим задълженията си, кредиторът да каже, че ще дължим всички лихви и такси до края на периода“, посочи още Габриела Руменова и препоръча потребителите внимателно да прочетат целия договор преди да положат подписа си. 

Кредитодателят няма право да събира такси за усвояването и управлението на кредита, които не са ясно и точно определени в договора и в него изрично не е предвидена възможност за увеличаване или намаляване на общия разход по кредита, като обстоятелствата за тях трябва да са описани, обективно обосновани и да не зависят от волята на кредитора. 

Във всеки момент потребителят може да погаси предсрочно кредита си, като по негово искане търговецът е длъжен да му предостави безвъзмездно извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания и ще дължи лихвите и таксите само за периода на ползване на заема.

В сутрешния блок „Добро утро, България“ Габриела Руменова коментира и предлагането на стоки на изплащане: „Обикновено винаги се казва „без оскъпяване“. Въпросът обаче е дали е без оскъпяване на стоката или на заема, който теглим, за да си я купим. На това трябва да обърнем внимание. Задължение на търговеца е да предостави тази информация, когато ни предлага такава оферта.“