Конкурса се провежда за седемнадесета поредна година и се дели на пет направления – картина, картичка, сурвачка, сувенир и маска.Целта е  да стимулира въображението на участниците и да насърчи развитието на творческите им умения.

Участие могат да вземат деца и ученици на възраст от 5 до 15 години, разделени в четири групи - І -ва група: Детски градини; ІІ -ра група: 1 - 2 клас; ІII -та група: 3 - 4 клас и ІV -та група: 5 - 8 клас.

Крайният срок за изпращане на творбите е 19 декември 2022 г., като те трябва да бъдат придружени с информация за автора: три имена, навършени години, детско/учебно заведение, клас и телефон за контакт.
Резултатите ще бъдат обявени в залата на читалището на 22.12.2022 г. в 13:00 ч., както и на интернет страницата на читалище "Пробуда 1961"- https://probudakn.org, а победителите ще получат диплом и предметни награди.
Всички творби ще бъдат подредени в изложба и ще останат на разположение на жителите и гостите на града до края на месец януари 2023 г.