Двадесет и двама ученици от 5 „б“ клас в ОУ „Проф. Марин Дринов“ посетиха Районна прокуратура – Кюстендил в рамките на инициативите на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

Придружени от класния им ръководител Слава Соколова, децата бяха посрещнати от административния ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил - районен прокурор Албена Разсолкова и Галина Димитрова, заместник районен прокурор.

Заедно те разгледаха откритата преди няколко години „синята стая“, предназначена за разпит на деца, свързани с наказателното или гражданското производство.

В залата на Районна прокуратура - Кюстендил на учениците беше прожектиран филм за дейността на държавното обвинение.

Особено внимание беше отделено на темата за вредното влияние на алкохол и наркотични вещества. На децата беше предоставена възможност да пробват предоставените от Община Кюстендил специални очила, симулиращи ефектите от тяхната употребата. 

За спомен от посещението на учениците бяха издадени удостоверения и подарени екземпляри от Конституцията на Република България, предоставени от Висшия съдебен съвет в рамките на Образователната програма.