Районен съд - Кюстендил, под председателството на съдия Светослав Петров, в състав с двама съдебни заседатели призна подсъдимия Д. С. / на 23 г., неосъждан, от гр. Кюстендил / за виновен, в това, че на 15.01.2021г. в гр.Кюстендил, във фризьорско ателие, намиращо се в кв. Изток“ на гр. Кюстендил, е причинил средна телесна повреда на Г. Г. / на 30 г., от гр.Кюстендил /, изразяваща се във фрактура на големия пищял на дясна подбедрица, причинило на пострадалия трайно затрудняване на движението на долен десен крайник, като му е нанесъл удар с глава, вследствие на което пострадалият е паднал на пода – престъпление по чл.129, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. 

Съдът налага на подсъдимия наказание „лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години. Подсъдимият се осъжда да плати на пострадалия сумата от 1 290 лв., представляваща обезщетение за причинените му имуществени вреди в резултат на деянието, както и сумата от 9 000 лв. представляващи обезщетение за претърпените неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от 15.01.2021 г. до окончателното изплащане на сумата и отхвърля като неоснователен предявения граждански иск за неимуществени вреди до разликата от 20 000 лв. 

Присъдата подлежи на жалба и/или протест пред Окръжен съд – гр. Кюстендил в 15 - дневен срок.