Представители на Община Кюстендил, читалище „Братство 1869” и читалище „Пробуда 1961” взеха участие в провелата се от 26 до 28 октомври 2022 г. в гр. Вършец среща за споделяне на опит „Общински фондове за местни инициативи”. Срещата бе проведена с участието на  представители на пет общини от Централна и Западна България с вече създадени в партньорство с Платформа АГОРА общински фондове за местни инициативи от общините Кюстендил, Бойчиновци, Монтана, Лом и Лясковец. Участниците споделиха опита си в напредъка на фондовете - добри практики, резултати, ползите за общината и общностите, проблеми, решения и научени уроци. 

Участниците от община Кюстендил се включиха и в провелото се обучение на тема „Мобилизиране на местни ресурси” с лектори Теодора Бакърджиева и Красимира Величкова от Български дарителски форум.

Организатор на инициативите бе Платформа АГОРА.