До 19 декември фирмите могат да кандидатстват за безвъзмездни средства по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). Това съобщиха от ОИЦ – Кюстендил на работна среща, проведена днес, 21 октомври, в офиса на центъра. Сред изискванията за участие към кандидатите е фирмите да са микро-, малко или средно предприятие (МСП), да са регистрирани преди 31 декември 2019 г. Заложено е и изискване за минимален размер на нетните приходи от продажби за 2021 г., който е различен в зависимост от категорията на предприятието. Действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата също са допустими кандидати по тази процедура.Фирмите могат да кандидатстват за 100% безвъзмездна помощ в размер между 3 000 и 20 000 лв., като допустимите дейности са обособени в три групи: ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения, ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси и ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

снимка: архив

На срещата стана ясно, че до края на годината се очаква да бъде отворена процедурата за изграждане на мощности от възобновяеми източници, отново по Плана за възстановяване и устойчивост. Подкрепата е насочена към МСП от всички сектори с изключение на предприятията от секторите производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива и селско, горско и рибно стопанство. Помощта ще е до 50% от проектите, като предприятията ще могат да изграждат електрически мощности от ВИ за собствено потребление, но не повече от 1 МW в комбинация със съоръжения за локално съхранение. 

Тази година се очаква да стартира още една процедура за бизнеса по ПВУ, съобщиха от ОИЦ - Кюстендил. Става въпрос за процедурата за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм, обсъждането на която изтече на 25 септември. С изпълнение на енергоефективните мерки фирмите ще трябва да достигнат енергиен клас „А“ и минимум 30% спестяване на първична енергия. Оползотворяване на енергия от ВИ и въвеждане на системи за енергиен мониторинг са сред допустимите дейности.

Друг основен източник на средства за бизнеса е програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., която беше одобрена от Европейската Комисия в началото на месец октомври. Първата процедура се очаква да бъде отворена до края на годината и ще бъде за разработване на иновации в предприятията и на обща стойност 127 млн.лв. Други две процедури, които са в процес на разработване, са „Подобряване на производствения капацитет на МСП и „Внедряване на иновации в предприятията“, които се очаква да бъдат отворени за кандидатстване през първата половина на следващата година.