Всички избирателни секции се охраняваха от служители на МВР. Охраняването ще продължи до приключването на изборния ден и предаването на изборните материали от всички секционнни комисии в РИК.

В сектор БДС – ОДМВР – Кюстендил и поделенията в районните управления от 8.30 ч до 19.00 ч гражданите ще могат да подават искания – лично, за издаване на удостоверения, осигуряващи им възможност да упражнят правото си на глас в изборите за Народно събрание, в случай, че личните им карти са загубени повредени, унищожени или откраднати.

До момента са издадени 20 удостоверения на граждани на Кюстендилска област