На 2 септември 2022 г. от 10:00 ч. Сдружение “Гражданска мрежа – Кюстендил” организира екоинициатива за почистване на алеята на река Банщица и засаждане на декоративни храсти и дървета.

Целта бе да се насърчи участието на младите хора и да спомогне за формирането на отношение и навици, подкрепящи съхраняването на заобикалящата ни среда и природата.

В кампанията взеха участие двадесет доброволци от  Сдружение “Гражданска мрежа – Кюстендил”.

Дейността е част от проект „Еколидери за по-зелен Кюстендил”, Договор № 25-00-16/30.03.2022, Национална програма за младежта 2021-2025, Министерство на младежта и спорта.