Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 7 месеца, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в кражба, при условията на опасен рецидив. Съдът, под председателството на съдия Мая Миленкова определи първоначален „общ“ режим на изтърпяване на наказанието.

Емилиян Д., на 20 години, от Кюстендил се призна за виновен в това, че на 17.07.2020 г., на ул. „Бузлуджа“ в Кюстендил, в съучастие като съизвършител с В. М. / на 18 години /, чрез повреждане на преграда, здраво направена за защита на имот, от вендинг автомат за кафе, противозаконно е отнел от собственика чужди движими вещи – парична сума от 80 лв. Нанесените материални щети са възстановени.

Другият подсъдим В. М. / неосъждан / също се призна за виновен, като макар и непълнолетен по време на извършване на престъплението е  можел да разбира свойството и значението от постъпките си. Съдът му наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 месеца, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 1 година. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Съдът констатира, че деянието, за което е одобрено постигнатото между страните споразумение по настоящето дело, е извършено в изпитателния срок на условно наказание по друго дело, по отношение на Емилиян Д. Съдът привежда в изпълнение и наказание „лишаване свобода“ от 12 месеца, за грабеж. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил, в 15- дневен срок. Подсъдимият е осъждан и за държане на наркотични вещества.