Шест фолклорни състава ще представят Кюстендилска област на XII Национален събор на народното творчество, който ще се проведе в гр. Копривщица от 5 до 7 август 2022 г. В рамките на регионалния етап за подбор на участниците са допуснати:

  •  НЧ „Спасовица 2008“ – с. Николичевци, общ. Кюстендил, дует Иванка Велинова и Стефка Пинева
  •  НЧ „Светило-1931“- с. Горна Гращица, общ. Кюстендил, Женска фолклорна група „Здравец“
  •  НЧ „Просвета 1920“ – с. Граница, общ. Кюстендил, Група за автентичен фолклор
  •   НЧ „Братство 1869“ – гр. Кюстендил, общ. Кюстендил, Състав „Струмски полъх“
  •  НЧ „Пробуда 1927“- с. Самораново, общ. Дупница, Женска фолклорна група
  •    НЧ „Отец Паисий 1928“- с. Багренци, общ. Кюстендил, Вокална група за автентичен фолклор „Веселие“

Кандидатите за участие в Националния фолклорен фестивал в Копривщица са оценявани от тричленно жури в състав: доц. д-р Наталия Рашева – представител на Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей /ИЕФЕМ/при БАН, Евгений Вучков – хореограф и Адела Харалампиева – преподавател по народно пеене. Комисията е назначена със заповед на областния управител Катя Димитрова, в съответствие с указанията на Министерство на културата.

Националният събор на народното творчество в Копривщица се провежда от 1965 г., на всеки пет години. Основни организатори са Министерство на културата, Община Копривщица, Областна администрация на Софийска област, Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. 

По регламент Националният събор на народното творчество преминава през два етапа – регионален и национален. Първият етап – регионален подбор, приключва до 15 юни и се провежда във всички административни областни на страната. Излъчените изпълнители се представят на националния етап в Копривщица.