Правна и юридическа литература, част от която на над 100 години, обогати библиотеката на Районен съд – Кюстендил. Съдът получи 14 тома от кюстендилския общественик и музикант Димитър Хлебаров, част от тях: Международно право – обща част, от 1913 година, с автор д- р Михаил Поповилиев, бивш ректор на Висшето училище в София, днес Софийски университет „Св. Климент Охридски“, печатано в Царската придворна печатница; Гражданско право от 1919 г., превод на Тихомир Наследников, който посвещава изданието на своя брат – Цанко Наследников, студент по право, запасен подпоручик, загинал за родината при Битоля, през 1918 г.; Учение за доказателствата в наказателния процес- обща част, проф. Л. Е. Владимиров / 1920 г. / и др.

 „Предоставям тази юридическа литература, спазвайки заръката на моя баща – адвокат Драган Тасев Хлебаров и от уважение към съдебната институция“, заяви дарителят Димитър Хлебаров. Адвокат Драган Тасев / 1898 – 1970 г. / завършва право с отличие от Софийския университет . Практикувал е в кюстендилския съд до 1947 година, по това време Съдебната палата е била в днешната сграда на Община Кюстендил.

„Всички тези 14 тома правна и юридическа литература, които ни предостави г- н Димитър Хлебаров са изключително ценно помагало за работата на всеки съвременен юрист и ще бъдат на разположение на всички съдии и съдебни служители в Съдебната палата в Кюстендил, които искат да обогатят знанията си и да усетят духа на времето, от началото на 20 век!“, коментира председателят на Районен съд – Кюстендил, съдия Мая Миленкова.