12 украински граждани, избрали да се установят в Кюстендилска област, са се регистрирали през почивните дни. 4 от тях са настанени в община Рила, 3 – в община Кюстендил, 5- в Сапарева баня. В региона е настанено и 1 дете, което все още не е регистрирано. С тях общият брой регистрирани украински граждани в област Кюстендил е 44 възрастни и 1 дете. 

Припомняме, че срокът за регистрация на украинските граждани в служба „Миграция“ на Районните управления е до три дни от пристигането им на територията на област Кюстендил, независимо в коя от деветте общини. Това може да бъде направено от лицето/домакин, което ще даде настаняване или е задължение на общините, ако те предоставят място за настаняване. Регистрацията в служба „Миграция“ не дава статут на бежанец. Това трябва да бъде посочено изрично като желание от всеки.

На 3 март 2022 г. за гражданите от Украйна Европейският съюз въведе в действие директивата за временна закрила /ДИРЕКТИВА 2001/55/ЕО НА СЪВЕТА от 20 юли 2001 год./. Това означава, че гражданите от Украйна получават на територията на държавите-членки на ЕС, временна закрила с първоначален срок от 1 година.

На 10.03.2022 год. МС взе решение за предоставяне на временна закрила на разселени лица от Украйна и за изменение на Националния план за действие при временна закрила в Република България. С него се предоставя временна закрила на разселените лица от Украйна в съответствие с Решение за изпълнение на Съвета на Европейския съюз /ЕС/ 2022/382 от 4 март 2022 г. за установяване на съществуването на масово навлизане на разселени лица от Украйна по смисъла на чл. 5 от Директива 2001/55/ЕО и за въвеждане на временна закрила. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година. Документът, който ще получават разселени лица от Украйна е „Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила“, която ще бъде предоставяна от Пункт за първоначален прием към ГКПП. Лицата, допуснати до територията на страната с валидни документи за самоличност, могат да бъдат регистрирани и да им се издава Регистрационна карта на чужденец, на когото е предоставена временна закрила и в ОДМВР и териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците при МС.

След изтичането на 1 година срокът на временната закрила може да бъде продължаван. Този срок може да бъде прекратен по-рано, ако войната приключи и в Украйна бъде възстановен мира.

Подробна информация може да намерите на Единен портал за хора, засегнати от войната в Украйна със следния електронен адрес: https://ukraine.gov.bg/bg/