Справка на Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил, която обслужва общините Кюстендил, Невестино и Трекляно показва, че има недостиг на специалисти и професионалисти във всички сфери на икономически живот.

Вакантни места има за агроном, кредитни инспектори, шивачи, обущари, водопроводчици, барман, готвач, шлосери, стругари, общи работници и шофьори, та дори и пощальон.

Най-малко са свободните работни места за завършилите различни висши учебни заведения. Работодателите търсят агроном, инженер с горско стопанство, старши лесничей, експерт еколог, и учител. За тези свободни работни места има изискване за завършено висше образование.

Сред хората със завършено средно или по-ниско образование най-търсените професии са кредитен инспектор, куриер, оператор за център за обаждания, техник, машинен оператор, шивач, гладач, моделиер конструктор на облекла, монтажист, пощальон, касиер, продавач, барман, сервитьори сладкар и общи работник.

Свободни работни места обявени в Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил има и за животновъд, водопроводчик, шлосер, фрезист, мебелист и миячи.

*Всеки петък Кюстендил Инфо публикува актуална информация за свободните работни места заявени в Дирекция "Бюро по труда" Кюстендил.