Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България все още не е приета от Министерски съвет. Поради тази причина ветеринарните лекари не могат да сключат договори с Българска агенция по безопасност на храните. За това алармира председателя на Областната колегия на Български ветеринарен съюз - Кюстендил д-р Андрей Димитров.

"В момента ние не можем да изпълняваме нашите задължения по договори с фермерите. Не можем да поставяме ваксини, не можем да извършваме мероприятия по Държавната профилактична програма. Идентификацията я извършваме въпреки, че нямаме сключени договори, работим на база споразумение за да не злепоставяме фермерите." каза д-р Андрей Димитров - председател на Областна колегия на Български ветеринарен съюз.

Проблемите, пред които са изправени месните ветеринари са малкият брой животни, както и това, че част от тях са разположени в труднодостъпни и отдалечени райони, а заплащането от държавата не е адекватно. Това са и част от причините броят на ветеринарите в кюстендилско да намаляват. Проблем е и застаряването на колегията, една част се пенсионират и прекъсват дейност, докато по-младите се насочват към домашните любимци.

В кюстендилска област са регистрирани общо 31 ветеринарни лекаря, като 17 от тях до миналата година са имали сключени договори с Агенцията по безопасност на храните. В момента всички са с изтекли договори и очакват правителството да предприеме действия за разрешаване на проблема.