132 000 бюлетини за провеждането на втори тур за президент и вицепрезидент бяха доставени днес в Областна администрация – Кюстендил. Те ще се охраняват в определените със заповед на областния управител помещения в сградата на администрацията.

„За секциите, в които ще се проведе гласуване със специализирано устройство са предвидени 100 процента, а за тези, в които ще се гласува с хартиена бюлетина, са предвидени 110 процента. Остават 18 секции на територията на областта, в които се предвижда да има по 2 машини“, обясни инж. Александър Пандурски, който заедно със своите заместници, служители от администрацията, представители на РИК и органите на МВР посрещнаха бюлетините в Кюстендил.

Инж. Пандурски уточни, че всички бюлетини ще бъдат раздадени на 19.11.2021 г. на общинските администрации по предварително изготвен график, който вече е изпратен на общините.

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, могат да гласуват на изборите за президент и вицепрезидент на републиката с подвижна избирателна кутия. Към настоящия момент има образувани 3 ковид секции – 2 в Дупница и 1 в Кюстендил.

Броят на избирателите по постоянен адрес по предварителни избирателни списъци в областта е 130 247.