Започва изработване на помощен план и план на новообразуваните имоти за земите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в землищата на село Еремия, село Лиляч, село Четирци, село Пелатиково, село Ваксево, село Смоличано и село Кадровица, община Невестино, село Коняво – втори етап, община Кюстендил, село Бараково – втори етап, община Кочериново

Сключен е договор между Областна администрация – Кюстендил и „Геомера“ ЕООД – град София, съгласно който започва изработването на помощен план и план на ноообразуваните имоти за земите, предоставени за ползване на граждани в територии по параграф 4 от Предходните заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Изработването на плановете се отнася за землищата на селата Еремия, Лиляч, Четирци, Пелатиково, Ваксево, Смоличано и Кадровица, община Невестино, село Коняво – втори етап, община Кюстендил, село Бараково – втори етап, община Кочериново.

Собствениците и ползвателите на имоти са длъжни да посочат на фирмата изпълнител границите на същите, да осигурят достъп за геодезически измервания, както и за поставяне на геодезични знаци, да предоставят документи за собственост или ползване.

Изпълнителят предвижда, анкетирането на собствениците и ползвателите да започне от 12 септември 2021 г. по график, който ще бъде оповестен в кметството на съответното землище и общината, както и на сайта на Областна администрация – Кюстендил.