Навигация

 

С благодарност за споделената мъдрост, професионализма и отдадеността на каузата "Правораздаване", съдиите и съдебните служители от Районен съд - Кюстендил, изпратиха съдия Пламен Деянов, който се пенсионира след навършените години и стаж.

Колегите подариха на съдия Деянов специална торта "Законъ", с пожелания за здраве и сбъдване на всички отложени мечти!

Съдия Пламен Деянов бе отличен по повод пенсионирането си от Висшия съдебен съвет, по предложение на административния ръководител на РС - Кюстендил, съдия Мая Миленкова.

Съдия Пламен Деянов бе поздравен и от административния ръководител на Окръжен съд-Кюстендил, съдия Пенка Братанова, която отличи неговата отдаденост на професията и високи нравствени качества.

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф